INSTITUUT
voor
BETAALBARE WAANZIN

Eindhoven

Intro

Er zijn kunstenaarsinitiatieven die een platform zijn voor een (beleidsmatige) optelsom van manifestaties van individuen ...en er zijn er ongetwijfeld bij die gezamelijkheid zoeken, formuleren en vorm geven.
Wij begeven ons zeer zeker in dit laatste gebied. Het speculeren op, en het uiteindelijk gerealiseerd zien worden van, een geregisseerde meerwaarde van capaciteiten van individuele kunstenaars doet ons maximaal genoegen, en is de bevredigende beloning voor alle inzet. Dit is de basis van onze werkhouding.
Om dit klimaat zo ruim mogelijk te scheppen hebben we, jaren geleden al, een zo expansief mogelijk kader omschreven: het als platform voor beeldend kunstenaars exploiteren, zonder voorzichtigheid, zonder gene, van zoveel mogelijk randfenomenen binnen kunst, media en communicatie. Derhalve begeven we ons niet alleen op het statigere werk (grafiek, beelden) maar voornamelijk op het mediale gebied en het ongewone.
Van Rederij naar Internet, van Brabodramax naar Antwoordapparaat, van Licht-orgel naar Gecomputeriseerde dialogen, van Koopvideo's naar radio, en veel meer.


Beleidsschets

Ankerpunten:
a.Het verzieken van cliches door de verrijking ervan.
b.Geen terrein claimen. Geen Halte, maar een circuit binnen hele andere circuits. Voortdurend doorverbindingen en kortsluitingen makend. Random element als garantie voor vitaliteit.
c.Powerlessness turns into power at the margins ( Johannes de Doper).

De optiek.
Het inhoudelijk materiaal dat we genereren is doordrongen van de overtuiging dat het Streven naar het Volledige Universele je niet universeel maakt maar daarentegen ontworteld. Mede daarom vinden we bijvoorbeeld woorden als Internationaal (tussen naties) en Nationaal (in een natie) misleidend. Wel zien we het belang in van uitwisselingen tussen, en het zoeken van verwantschappen binnen en buiten culturen. Of het nou in de richting van traditie is of die van de science-fiction.
Cultureel magnetisme laat zich niet door geografische grenzen bepalen, en kan dus evengoed betrekking hebben op de bovenbuurman als op iemand in MongoliŽ, en sterker nog, kan ook in de tijd verbinden, of het nou het opgraven van een oud ritueel is, of het in de hersens stampen van een nieuw computer-protocol.
Daar wij het goed-nederlandse reflex van "het in kaart brengen" steeds maar weer te voorbarig vinden, is onze zich voortdurend afwisselende vorm van naar boven komen drijven, daar een sierlijk antwoord op. Zolang de mens nog geen flauw benul heeft van wat hij te doen heeft, laat staan OF hij iets te doen heeft, houdt het IBW, samen met de door haar uitgenodigde gasten, zich bezig met het leveren van materiaal om collectieve nieuwsgierigheid te onderhouden.
U heeft het nu gelezen: de filosofische obsessie van het redeneren trachten wij te verwerken en te genezen. Niet door te redeneren noch door het tegenovergestelde.

De Methode:
Menig ge-olied Kunst-initiatief is als een speelfilm, het heeft zijn eigen stringente scenario, waardoor de verhouding vruchtbaar gedraaid (film-)materiaal doorgaans 1 op 5 is. Een documentaire, daarentegen, gaat uit van een heel ander inhoudelijke impuls, draait om een minder gecontroleerde werkelijkheid heen, en volgt derhalve een draai-verhouding 1 op 12. Zo vergelijkt zich ook ons handelen. Omdat wij voor onze context geen decors en sets bouwen, moeten wij een grotere voorraad ideeŽn paraat hebben, en daar uit putten 1 op 12, afhankelijk van wat zich aan ons voordoet. Vandaar ook dat wij alweer jarenlang het begrip Vol&Ledige Wildgroei hanteren om de optelsom van onze ideeŽn en parkoersen te dekken.

Het terrein:
Het Nederlands begrip Cultuur, heeft in de loop der jaren, een dusdanige verbouwing ondergaan dat nu, zonder problemen, cult-, underground- en burgerwaanzin-kunst samen met hun dikke broer, de museale kunst, door een deur kunnen.
Het Instituut voor Betaalbare Waanzin is blij dat zij, mede dankzij de ondersteuning van de Mondriaanstichting, een actor mag zijn in deze verruiming.