Tentoonstellingen

01 t/m 31 04 97

 

Groot Amsterdamsche Beurt, W139. Naast een uitgebreide beelden tentoonstelling, twee grote performances: "Abracalanda"(11 april) en "Leugen Ophaaldienst"(2 mei).

01 t/m 31 09 99   Americalia Op uitnodiging van Heemkundig Museum "'t Oude Slot", te Veldhoven, een radikale her-interpretatie van hun collectie gemaakt. Het brabants museumbestand werd deel van een tentoonstelling over Centraal Amerika. In antropologische kringen hoogst ongewoon. Het vele materiaal dat deze tentoonstelling heeft opgeleverd komt, in de nabije toekomst, in onze periferico.org site